Chi tiết sản phẩm

MT8101iE màn hình Weintek 10inch - kết nối ethernet.

Đơn giá: Liên hệ

Tóm tắt:

MT8101iE màn hình Weintek 10inch.

Màn hình kết nối ethernet phù  hợp cho S7-1200.

Chi tiết

MT8101iE màn hình Weintek 10inch.

Màn hình kết nối ethernet phù  hợp cho S7-1200.